امین خوش‌سبک

استاد امین خوش سبک مدرس پیانو و آهنگسازی امین خوش‌سبک در مشهد متولد شد و موسیقی را از نوجوانی با یادگیری پیانو نزد فلورا صراف و یعقوب صحاف آغاز کرد و بعد از اتمام کارشناسی فیزیک در دانشگاه فردوسی مشهد به تهران سفر کرد و تئوری موسیقی و مقدمات آهنگسازی را نزد کیاوش صاحب‌نسق و … ادامه

سینا صالحی بنادکی

استاد سینا صالحی بنادکی مدرس ویولن سینا صالحی بنادکی متولد ۱۳۷۹. نوازنده و مدرس ویولنکارشناس نوازندگی ساز جهانی (ویولن) دانشگاه تهران.نوازنده ارکستر سمفونیک تهرانارکستر فیلارمونیک تهران ارکستر صداوسیماخواننده تنور اپرای تهران سوابق هنری: آغار فراگیری ویولن از سال ۸۷ نزد امیر حسین ملک و ادامه آن تحت نظر پدرام فریوسفی از سال ۹۲ تا ۹۷.ورود … ادامه